Ринкова економiка

Показати  
Заголовок
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ГЛАВА 1.1. ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС
1.1.1. Економіка: поняття, структура і моделі
1.1.2. Функціональні типи економічних систем
1.1.3. Бізнес і економіка.Система бізнесу
ГЛАВА 1.2. ТОВАРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
1.2.1. Загальні форми економічного життя людей
1.2.2. Еволюція товарного виробництва
1.2.3. Просте і капіталістичне товарне виробництво
ГЛАВА 1.3. РИНОК І РИНКОВА СИСТЕМА
1.3.1. Ринок як сфера бізнесу
1.3.2. Ринкова система та її структура
1.3.3. Категорії і функції ринку
ГЛАВА 1.4. ІНФРАСТРУКТУРА РИНКОВОГО ГОСПОДАРСТВА
1.4.1. Суть, елементи та функції ринкової інфраструктури
1.4.2. Спеціалізована ринкова інфраструктура
1.4.3. Загальна інфраструктура ринкової економіки
ГЛАВА 1.5. БІРЖІ ТА ЇХ РОЛЬ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
1.5.1. Еволюція форм ринкової торгівлі і становлення товарних бірж
1.5.2. Фондова біржа
1.5.3. Проблема зайнятості і біржі праці
РОЗДІЛ II. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
ГЛАВА 2.1. РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ: ЗАКОНИ ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
2.1.1. Ринкова економіка, як саморегулюча система
2.1.2. Закони ринкової економіки.
2.1.3. Повний механізм регулювання ринкової економіки
ГЛАВА 2.2. КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
2.2.1. Конкуренція і ринок
2.2.2. Конкуренція і монополія
2.2.3. Антимонопольні тенденції.
ГЛАВА 2.3. ЦІНИ І ЦІНОУТВОРЕННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
2.3.1. Ціна, її функції і фактори, шо на неї впливають
2.3.2. Процес ціноутворення
2.3.3. Ринкова ціна та форми її прояву. Система цін.
ГЛАВА 2.4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
2.4.1. Дефекти і ефекти ринкового регулювання економіки
2.4.2. Держава в ринковому механізмі.
2.4.3. Державне регулювання економіки: необхідність, межі, форми і методи.
2.4.4. Соціальне ринкове господарство
2.4.5. Формування системи державного регулювання економіки України.
РОЗДІЛ III. РИНКОВЕ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ГЛАВА 3.1. ВЛАСНІСТЬ І її ФОРМИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
3.1.1. Економічний зміст власності та еволюція її форми
3.1.2. 0сновні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі
3.1.3. Необхідність існування різних форм власності в ринковій економіці
ГЛАВА 3.2. ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
3.2.1. Міфи і реалії ринку
3.2.2. Формування ринкового середовища в Україні
3.2.3. Фактори стабілізації економіки
ГЛАВА 3.3. ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ І РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ ВЛАСНОСТІ
3.3.1. Проблема монополізму в економіці України
3.3.2. Суть і методи роздержавлення і приватизації власності
3.3.3. Можливі шляхи і конкретні способи приватизації державної власності в Україні
РОЗДІЛ IV. ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ГЛАВА 4.1 ПІДПРИЄМНИЦТВО І ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1.1. Підприємництво: суть, суб’єкти і форми
4.1.2. Умови і принципи здійснення підприємницької діяльності
4.1.3. Проблема банкрутства підприємств
ГЛАВА 4.2. 0РГАНІЗАЦ1ЙН0-ПРАВ0ВІ ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
4.2.1. Основні організаційно - правові умови функціонування господарських товариств
4.2.2. Акціонерне товариство
4.2.3. Товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю
4.2.4. Повне і командитне товариство
ГЛАВА 4.3. ПСИХОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
4.3.1. Психологічний фактор бізнесу
4.3.2. Психологічні аспекти ділового спілкування
4.3.3. Фактори успіху в бізнесі
ЛІТЕРАТУРА
Про книгу